+36 1 224 6700    titkarsag@btk.mta.hu

Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK) hét intézetének tevékenysége sokszínű és rendkívül szerteágazó. Nemzetközi színvonalú és beágyazottságú alapkutatásokat folytat a filozófia, az irodalomtudomány, a művészettörténet, a néprajztudomány, a régészet, a történettudomány és a zenetudomány területéről.

Filozófiai Intézet (BTK FI) kiemelt területe a humántudományok tudományfilozófiája és eszmetörténete, az európai kontextusban vizsgált magyar filozófiatörténet, a gyakorlati filozófia, valamint a természettudományokkal és a mesterségesintelligencia-kutatással dialógust folytató ismeretelméleti és metafizikai kutatások.

Az Irodalomtudományi Intézet (BTK ITI) a digitális irodalomtudomány, az elektronikus textológia és filológia módszertanának kialakítása által alkalmazott kutatást és fejlesztést is végez. Munkájának célja a nemzeti kulturális örökség irodalmi szövegeinek, klasszikus szerzőinek és korszakainak gondozása, közrebocsátása és tanulmányozása.

Művészettörténeti Intézet (BTK MI) a magyar művészet történetének teljességét kutatja az államalapítástól napjainkig. Feladata a magyarországi és magyar képzőművészet, s annak története, az ehhez kapcsolódó műtárgyak, dokumentumok, adattárak megőrzése, kutatása, feldolgozása és nyilvánossá tétele. Meghatározó szereppel bír a hazai kiállítások szakmai előkészítésében, az épített örökség vizsgálatában.

MAR 0062 2

Humán Tudományok Kutatóháza. Fotó: Takács Krisztián Márk. instagram.com/markiki_imagery

Néprajztudományi Intézet (BTK NTI) legfőbb feladata a néphagyomány kutatása, ápolása, mivel a közös „népművészeti nyelv” az egyik legerősebb kulturális kapocs az egymástól határokkal elválasztott kárpát-medencei és a nagyvilágban diaszpórában élő magyar közösségek között. A nemzeti identitásépítésben, a népi kultúra, a néphagyományok széleskörű megismertetésében, oktatásában a néprajztudomány kulcsszerepet játszik. 

Régészeti Intézet (BTK RI) 60 évre visszatekintő alapítása óta célul tűzte ki a korai élelemtermelő társadalmak kialakulásától a kora újkorig tartó nyolc évezred komplex, módszertanilag is iránymutató régészeti kutatását. Korán felismerte a természettudományos kutatások jelentőségét a régészetben, az archeometria egyik magyarországi úttörőjeként, laborháttérrel és kiterjedt kapcsolatrendszerrel. Meghatározó szerepet játszott a radiokarbon kronológia magyarországi régészeti alkalmazásában, hagyományosan foglalkoztat ilyen specializációjú szakembereket. Az ezredforduló után a környezetrégészet mellett az archeogenetika legfontosabb magyarországi műhelyévé vált, folyamatosan üzemelő laboratóriummal, tapasztalt, külföldön képzett munkatársakkal, nagy mintavételi gyakorlattal. Legújabb műszeres fejlesztései a roncsolásmentes régészeti technológiák meghonosítását és továbbfejlesztését szolgálják.

Történettudományi Intézet (BTK TTI) fő feladatának a magyar társadalom és állam történetével kapcsolatos alapkutatások végzését, kézikönyvek (különösen forráskiadások) és összefoglaló művek készítését, az eredmények szakszerű publikálását és széles körben való terjesztését, a szakma nemzetközi intézményeivel való kapcsolattartást, a magyar történészek nemzetközi szereplésének összefogását, valamint a magyarországi közgondolkodás formálását tekinti.

Zenetudományi Intézet (BTK ZTI) kiemelt területe a magyar zenetörténet, a régi zenetörténet és a népzene-néptánckutatás. A kutatáson túl feladata a nemzeti gyűjtemények archiválása, adattárak kezelése és szakmai felügyelete, továbbá fenntartja a Zenetörténeti Múzeumot, ahol zenetörténeti értékű hangszereket is őriz (pl. Bartók, Lajtha, Dohnányi, Hubay Jenő zongoráját).

Bővebben...

Letölthető logók:

.pdf, vektorgrafikus, CMYK (nyomdai)

  BTK hu color BTK hu szürke BTK hu ff    
  BTK magyar
színes 
BTK magyar
szürke 
BTK magyar
fekete-fehér 
   
  RCH en color RCH en gray RCH en bw    
  RCH english
color 
RCH english
gray 
RCH english
black and white 
   

 

.png, háttér nélküli RGB (web)

BTK hu color BTK hu szürke BTK hu ff   RCH en color RCH en gray RCH en bw
BTK magyar
színes
 BTK magyar
szürke
 BTK magyar
fekete-fehér
  RCH english
color
 RCH english
gray
  RCH english
black and white
filozofiai szines web irodalomtudomanyi szines web muveszettorteneti szines web neprajztudomanyi szines web regeszeti szines web tortenettudomanyi szines web zenetudomanyi szines web
Filozófiai
Intézet
magyar, színes
Irodalomtudományi
Intézet
magyar, színes
Művészettörténeti
Intézet
magyar, színes
Néprajztudományi
Intézet
magyar, színes
Régészeti
Intézet
magyar, színes
Történettudományi
Intézet
magyar, színes
Zenetudományi
Intézet
magyar, színes

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6700

E-mail

titkarsag@btk.mta.hu