+36 1 224 6700    titkarsag@btk.mta.hu

AranyA Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon OTKA-kutatócsoport (K 108670) támogatásával megjelent a Hagyományfrissítés című sorozat harmadik kötete Paraizs Júlia szerkesztésében. A 2011-ben indult sorozat legújabb kötetének címe „Eszedbe jussak”: Tanulmányok Arany János Hamlet-fordításáról. A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet könyv- és konferenciasorozata (sorozatszerkesztő: Fórizs Gergely) a klasszikus magyar irodalom tárgyköréből olyan írásműveket tárgyal, amelyek közvetve vagy közvetett módon a mai napig meghatározzák önértelmezésünket. A könyvet az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézet tartalomszolgáltató portálja, a reciti jelentette meg. A kö­te­t a reciti hon­lap­já­ról szabadon le­tölt­hető itt.

Szerzői, köztük a kutatócsoport több tagja, arra vállalkoznak, hogy felmérjék a költő kanonikus Shakespeare-fordításának (1867) szerepét a kulturális emlékezet és a nemzeti identitás kutatásának szempontjai alapján. A tanulmányírók vál­to­za­tos ki­in­du­ló­pontok, így a magyar költészet, a politikatörténet, a színháztörténet és a színházelmélet, a Biblia, a populáris kultúra, a klasszikus retorika és a verstan hagyományai felől közelítenek Arany János művéhez, összhangban a kutatócsoport célkitűzésével, amely a különböző művészetek és tudományterületek szerepének vizsgálatára vállalkozik a nemzetté válás folyamatában a 19. századi Magyarországon.