+36 1 224 6700    titkarsag@btk.mta.hu

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet XIX. Századi Osztálya Hagyományfrissítés című konferenciasorozatának harmadik rendezvényét tartotta 2013. november 8-án. Az egynapos, magyar nyelvű tanácskozás témája Arany János Hamlet-fordítása (1867) volt. Az előadások két OTKA-kutatás témaköréhez is kapcsolódtak, egyrészt az Arany János kritikai kiadása című pályázathoz, másrészt a Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon című kutatáshoz. A konferenciasorozat a magyar irodalom eminens szövegeinek vizsgálatát tűzte ki céljául, és Arany János Hamlet-fordításának esetében elsősorban a magyar nyelvű művészeti kánonban, illetve a kor eszmetörténetében betöltött szerepére irányította a figyelmet. Ez a szempont azért kiemelt jelentőségű, mert a fordítások vizsgálata elsősorban az eredeti mű és az anglisztikai kutatások irányából történt, míg a fogadtatás szempontjai eddig kevésbé voltak láthatók. Az előadók a politikatörténet, az irodalomtörténet, a nyelvtudomány, a kora újkor anglisztikai és a 19. század magyar kultúrtörténetének kutatói közül kerültek ki magyarországi egyetemekről (ELTE, KRE, SZTE) és az MTA BTK kutatóintézeteiből. A kutatócsoportot tagjai közül Cieger András, Dávidházi Péter, Paraizs Júlia, Török Zsuzsa tartottak előadást.