+36 1 224 6700    titkarsag@btk.mta.hu

nemzetisegekA Magyar Királyság népei az Osztrák–Magyar Monarchia (1867–1918) idején: történelem, irodalom, kultúra címmel háromnapos tudományos konferenciát szervez az Olaszországi Egyetemközti Hungarológiai és Közép-Kelet-Európa Kutatási Központ (CISUECO), a Római Magyar Akadémia és a ROMA TRE Egyetem Politikatudományi Intézete együttműködésével Rómában 2013. január 30. és február 1. között. A jelentős nemzetközi (olaszon és magyaron kívül romániai és szerbiai) kutatógárda közreműködésével szervezett tudományos konferencia célja a Monarchia fennállásának fél évszázada alatt a Magyar Királyság állami keretében együtt élő népek történelmének, irodalmának, legtágabb értelemben vett kultúrájának (nyelvészet, filozófia, képzőművészet, építészet, divattörténet, földrajz, publicisztika stb.) mélyreható bemutatása és elemzése.

A multidiszciplináris konferencia arra törekszik, hogy a meggyökeresedett közhelyektől megszabadulva minél szélesebb körű képet adjon a térségben lezajlott, az árnyaktól sem mentes, de hihetetlen lendületű társadalmi, gazdasági, kulturális és eszmei fejlődésről, amelyhez döntő módon hozzájárultak Magyarország népei. A konferencia szervezője Roberto Ruspanti, az udinei egyetem professzora. Magyarországot Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója (Egyház, állam és civil társadalom Magyarországon a 19. század végén), Ordasi Zsuzsanna, a Veszprémi Egyetem tanára (Magyarország művészeti-építészeti képe az OsztrákMagyar Monarchia idején), Turgonyi Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének munkatársa (Magyar filozófia a dualizmus időszakában) és Molnár Antal, az MTA BTK Történettudományi Intézetének munkatársa (Egy szerzetesrend a monarchikus centralizáció és a nemzeti megosztottság határán: a jezsuita rend osztrákmagyar rendtartománya) képviselik. A program itt olvasható.

 

40,10,0,70,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0