Narratológiai konferencia az Irodalomtudományi Intézetben

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti Osztálya 2018. január 30–31-én rendezi meg harmadik narratológiai konferenciáját A LEÍRÁS címmel. A 2016-ban tartott első konferencián az irodalomelmélet, narratológia, szövegértelmezés általános kérdései kerültek a középpontba. A második konferencia 2017-ben a klasszikus narratológia–posztklasszikus avagy posztstrukturális narratológia mibenlétét, viszonyát és sajátos problémáit vizsgálta. A program itt érhető el, további részletek itt olvashatóak.