oldalsáv

A kuratórium

A kutatási támogatás gondozására Pálinkás József, az MTA elnöke kuratóriumot nevezett ki.

A kuratórium elnöke

Galavics Géza művészettörténész (az MTA levelező tagja, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Művészettörténeti Intézet)

A kuratórium tagjai

Ember Ildikó művészettörténész (Szépművészeti Múzeum, Régi Képtár), valamint
Závodszky Péter biofizikus (az MTA rendes tagja) mint Alfred Bader személyes megbízottjai

Kelényi György művészettörténész (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Serfőző Szabolcs művészettörténész (Iparművészeti Múzeum)

A stipendium

A stipendium-pályázat évente egy alkalommal kerül kiírásra.

A pályázati felhívás hivatalos formában az MTA honlapján jelenik meg, s elérhető itt is az Aktuális pályázati kiírás menüpont alatt.

A kutatási támogatással kapcsolatos fontosabb tudnivalók

A támogatás célja

A kutatási támogatás célja – a felajánló rendelkezése alapján – fiatal magyar művészettörténészek külföldi kutatásainak és tanulmányainak támogatása.

Támogatott kutatási terület

Elsősorban a 17. századi európai festészet és rajzművészet történetének kutatása, de támogathatóak az európai reneszánsz és barokk művészet történetének más témakörei, valamint e korok műalkotásaira irányuló műgyűjtés-történet is.

A pályázóra vonatkozó feltételek

A támogatás elnyerésére magyar állampolgárságú, PhD-képzésben részt vevő, disszertációjukat készítő, vagy azt már megvédő fiatal (a pályázat beadási évében legfeljebb a 40. életévüket betöltő) művészettörténészek nyújthatnak be pályázatot.

A támogatási időszak, a támogatás mértéke és formája

A nyertes pályázatok támogatása 2016-tól két éves (24 hónapos) időtartamra szól, s az elnyerhető támogatás összege személyenként 7 700 USD.

A támogatás folyósítása

A pályázó a támogatási összeget 2010-ben és 2011-ben az alapító által a támogatás pénzügyi kezelésével meghatalmazott MTA Művészettörténeti Kutatóintézeten keresztül kapta meg előfinanszírozással, részletfizetéssel, a támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint. 2012-től ezt a feladatot a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja látja el.

A támogatási összeg felhasználására szolgáló támogatási, számlával elszámolható jogcímek