Szabályzatok

MTA BTK Alapító okirat

MTA BTK Belföldi és külföldi kiküldetési szabályzat
MTA BTK Belső ellenőrzési kézikönyv
MTA BTK Belső ellenőrzési kézikönyv mellékletek
MTA BTK Belső Kontrollrendszer
MTA BTK Belső kontrollrendszer melléklet költségvetési gazd. nyomv.
MTA BTK Bélyegzőhasználat szabályzata
MTA BTK Bizonylati rend
MTA BTK Felesleges vagyontárgyak értékesítésének szabályzata
MTA BTK Helyiségek és berendezések használata
MTA BTK Informatikai és adatvédelmi szabályzat
MTA BTK Iratkezelési szabályzat melléklet
MTA BTK Iratkezelési szabályzat törzsszöveg
MTA BTK Közbeszerzési szabályzat
MTA BTK közérdekű adatokra vonatkozó eljárásrend
MTA BTK Minősítési Szabályzat
MTA BTK Reprezentációs szabályzat
MTA BTK Számlatükör
MTA BTK Szellemitulajdon-kezelési szabályzat
MTA BTK Szerződéskötési szabályzat
MTA BTK SZMSZ 1. rész
MTA BTK SZMSZ 2. rész
MTA BTK SZMSZ - mellékletek

MTA BTK SZMSZ (2018. december 20-tól hatályos)
Tűzvédelmi Szabályzat 2012. 04. 01.

Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés rendjének szabályzata
A tudományos-szakmai tevékenység ellenőrzésének nyomvonala

Könyvtárhasználati Szabályzat

MTA BTK Munkavédelmi szabályzat
MTA BTK Leltározási szabályzat
MTA BTK Eszközök és források értékelési szabályzata

MTA BTK Gazdálkodási szabályzat
MTA BTK Számlarend

MTA BTK Pénzkezelési szabályzat

MTA BTK Kiadvány-kezelési ügyrend

Főigazgatói utasítás az MTA BTK tulajdonában lévő gépkocsik üzemanyag-felhasználásának elszámolásához

MTA BTK 2017. évi számlatükör

MTA BTK Önköltségszámítási szabályzat

Közbeszerzési szabályzat

MTA BTK Telefonhasználati szabályzat

MTA BTK Tűzvédelmi tájékoztató

MTA BTK Számviteli politika

Penna Bölcsész Könyvesbolt működési szabályzata