Varga Bálint, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos munkatársa, kutatócsoportunk tagja a közelmúltban két könyvvel jelentkezett. A Berghahn Books gondozásában a The Monumental Nation. Magyar Nationalism and Symbolic Politics in Fin-de-siècle Hungary című munkája látott napvilágot (további részletek itt olvashatóak). A Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések – Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből című sorozat harmadik darabjaként pedig az Árpád a város fölött – Nemzeti integráció és szimbolikus politika a 19. század végének Magyarországán című kötet az MTA BTK TTI kiadásában jelent meg.  A könyv tartalomjegyzéke itt olvasható.

2016. szeptember 16–17-én tartotta a Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon kutatócsoport második nemzetközi konferenciáját a nemzeti múlt és kultúra megteremtésének történetéről magyar–finn összevetésben. A konferenciának ezúttal a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudmányi Kutatóközpont adott otthont (a program és az előadások rezüméi angol nyelven itt olvashatóak).

Bővebben ...

A Hungarian Historical Review legfrissebb száma a nemzetépítés és a tudományosság 19. századi történetét elemzi közép-európai kontextusban. A folyóiratszám hat tanulmánya az osztrák birodalmi patriotizmus és a korai magyar nacionalizmus kapcsolatát, a birodalomépítés történettudományi vonatkozásait, a magyar régészeti gondolkodás változását, a horvát történettudomány intézményesülését, a professzionális szerb történetírás megszületését, illetve a Koszovó-mítosz megalkotását elemzi. A szám nemcsak tematikájában kapcsolódik szorosan a kutatócsoport munkájához, hanem három kutató is közreműködött benne: a számot Varga Bálint szerkesztette, Bollók Ádám tanulmányt, Gyáni Gábor pedig kiemelt recenziót közölt benne.