LondonHörcher Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet igazgatója előadást tartott A Hungarian Burke or a Hungarian de Maistre: The Case of Count Ferenc Széchényi címmel Londonban, 2013. október 13-án, a Notre Dame University, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az MTA BTK FI által szervezett Anglophilia and the British Constitution in Central Europe 1700–2000 című konferencián. A konferencia programja itt érhető el.

FKFAz MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetben 2013. december 10-én 10.30 órai kezdettel megrendezésre kerülő Fiatal kutatók fórumán kutatócsoportunk tagja, Varga Bálint A pozitivista paradoxon: a honfoglalás értelmezései a 19. századi magyarországi történetírásban címmel tart előadást. Helyszín: MTA BTK TTI, Tanácsterem (Bp., 1014 Úri u. 53., II. em. 224.). A rendezvény meghívója itt tekinthető meg.

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet XIX. Századi Osztálya Hagyományfrissítés című konferenciasorozatának harmadik rendezvényét tartotta 2013. november 8-án. Az egynapos, magyar nyelvű tanácskozás témája Arany János Hamlet-fordítása (1867) volt. Az előadások két OTKA-kutatás témaköréhez is kapcsolódtak, egyrészt az Arany János kritikai kiadása című pályázathoz, másrészt a Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon című kutatáshoz. A konferenciasorozat a magyar irodalom eminens szövegeinek vizsgálatát tűzte ki céljául, és Arany János Hamlet-fordításának esetében elsősorban a magyar nyelvű művészeti kánonban, illetve a kor eszmetörténetében betöltött szerepére irányította a figyelmet. Ez a szempont azért kiemelt jelentőségű, mert a fordítások vizsgálata elsősorban az eredeti mű és az anglisztikai kutatások irányából történt, míg a fogadtatás szempontjai eddig kevésbé voltak láthatók. Az előadók a politikatörténet, az irodalomtörténet, a nyelvtudomány, a kora újkor anglisztikai és a 19. század magyar kultúrtörténetének kutatói közül kerültek ki magyarországi egyetemekről (ELTE, KRE, SZTE) és az MTA BTK kutatóintézeteiből. A kutatócsoportot tagjai közül Cieger András, Dávidházi Péter, Paraizs Júlia, Török Zsuzsa tartottak előadást.

Műhelyvita Török Zsuzsa A Wohl nővérek keresztvíz alatt. Két protestáns zsidó írói életpálya kezdete című tanulmányáról
A megbeszélés időpontja: 2013. november 12., 15.00 óra
A megbeszélés helyszíne: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 1118 Bp., Ménesi út 11–13., 2. em., Horváth János Terem
Résztvevők: Dávidházi Péter (MTA BTK ITI), Fórizs Gergely (MTA BTK ITI), Gyáni Gábor (MTA BTK TTI), Hites Sándor (MTA BTK ITI), Konrád Miklós (MTA BTK TTI), Paraizs Júlia (MTA BTK ITI), Szalisznyó Lilla (MTA BTK ITI), Török Zsuzsa (MTA BTK ITI)

 

Bővebben ...