AH2018. június 12-én (kedden) 11:00 órakor kerül sor a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tanácstermében (MTA BTK Humán Tudományok Kutatóháza, Bp. 1097 Tóth Kálmán u. 4., B. ép., V. em.) a Cultural Nationalism in a Finnish–Hungarian Historical Context című kötet bemutatójára, amelyet  a könyv egyik szerkesztője, az MTA BTK TTI kutatóprofesszora, témacsoport-vezetője, Gyáni Gábor akadémikus ismertet, majd a kötet másik szerkesztője, Anssi Halmesvirta (Jyväskyläi EgyetemHungary and Finland in the Interwar Period címmel tart elődást. A meghívó itt látható.

Cieger Varga borito1Kutatóközpontunk kiadásában megjelent a Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések – Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből című sorozatunk hatodik darabja. Címe: Tudomány és művészet a magyar nemzetépítés szolgálatában – Szöveggyűjtemény. A könyvet Cieger András tudományos főmunkatárs és Varga Bálint tudományos munkatárs szerkesztették.

Bővebben ...

Salz2017. szeptember 13. és 15. között került sor Salzburgban a Dual Statehood in Modern Europe. The Austro–Hungarian Compromise of 1867 in comparative perspective című konferenciára. A konferencia célja az volt, hogy a kiegyezéssel létrejövő Osztrák–Magyar Monarchiát Európa más kettős szerkezetű államaival összehasonlításban vizsgálja. A konferencia előadói Ausztria–Magyarország mellett a brit–ír, a norvég–svéd, az orosz–finn, a portugál–brazil és a lengyel–litván uniók történetát járták körül. A Nemzettadat-kutatás Multidiszciplináris Kutatócsoport munkatársai közül Cieger András az osztrák–magyar jogrendszerről, Varga Bálint pedig Ausztria–Magyarország reprezentációs politikájáról tartott előadást. A részletes program itt olvasható.

SzekelyM borito page 001A XXIV. Budapesti Könyvfesztiválra jelent meg Kutatócsoportunk művészettörténész tagjának, Székely Miklósnak a monográfiája Nemzet, ipar, művészet. A kolozsvári I. Ferenc József Iparmúzeum (1887–1918) címmel, amely kutatócsoportunk keretében végzett munkájának eredményeit foglalja össze. A kötet e sajátos feladatú és gyűjtőkörű erdélyi múzeum modernizációs szerepét vizsgálja. 
Bővebben ...