media1a2014. május 13-án került sor a Fejezetek az első világháború médiatörténetéből című konferenciára a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Médiatudományi Kutatócsoportja szervezésében, amely a kutatócsoport ötödik konferenciáját jelentette. (Az eddigi konferenciák beszámolói a kutatócsoport honlapján olvashatók.)

A konferenciát Balogh Balázs, a BTK főigazgató-helyettese nyitotta meg. Köszöntőjében a konferenciával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a BTK egyik célja éppen az, hogy egy-egy téma interdiszciplináris feldolgozását lehetővé tegye olyan témacsoportok alakításával és fenntartásával, amelyek különböző tudományterületek kutatási eredményei összegzik.

Bővebben ...

media1a2013. december 3-án került sor A médiatörténet és az egyháztörténet metszéspontjai című konferenciára a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Médiatudományi Kutatócsoportja szervezésében, amely a kutatócsoport negyedig konferenciáját jelentette. Az első 2012. november 15-én volt Magyar sajtószabadság és -szabályozás, 1920–1989 címmel. (A beszámoló itt olvasható.) 2012. december 6-án tartották a Médiaszabályozás a harmadik évezred kezdetén című konferenciát (a beszámoló itt olvasható), majd következett A sajtó kultúraközvetítő szerepe 1867–1945 című konferencia 2013. május 23-án. (A beszámoló itt olvasható.)

Bővebben ...

mediakonferencia 0A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Médiatudományi Kutatócsoportja A sajtó kultúraközvetítő szerepe 1867–1945 címmel konferenciát rendezett. Landgraf Ildikó (MTA BTK Néprajztudományi Intézet) előadásában Jókai Mór képes szórakoztató lapjaival foglalkozott. Az 1800-as években egyre inkább az időszaki sajtó vette át a könyvektől a vezető szerepet. Az írni-olvasni tudás elterjedésével kialakult egy „új olvasóközönség”, amely már nem feltétlenül rendelkezett „magas műveltséggel”.

Bővebben ...