+36 1 224 6700    titkarsag@btk.mta.hu

Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon OTKA-kutatócsoport tagjaként Hites Sándor (Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet) tartott előadást az Európai Összehasonlító Irodalomtörténeti Társaság (European Network of Comparative Literary Studies) kongresszusán, amelyre 2015. augusztus 24. és 28. között került sor a Dublin City University és a National University of Ireland (Galway) rendezésében. A konferencia programja itt érhető el. Az előadás a konferencia Romantic (Be)longing and National Poets című paneljében hangzott el, „Let Us Bless the Cradle that Rocked Him Hungarian": The Making of Petöfi as a National Poet címmel. Azt tárgyalta, hogy a „nemzeti költő” mint jellegzetesen kelet-európai kulturális szerepkör miként jött létre a magyar irodalomban, s mikor ezt a szerepet részben Petőfivel töltették be, milyen etnikai és kulturális identitás-problémákat kellett áthidalni (részben magának Petőfinek is), s ennek során az én-formálás és a politikai kisajátítás milyen irányai álltak elő. Az előadás szövege várhatóan megjelenik majd a panelből szerkesztendő kötetben.