+36 1 224 6700    titkarsag@btk.mta.hu

A bibliográfiák már akkor az ismeretek nélkülözhetetlen tárházai voltak, amikor a digitalizálásnak még a gondolata sem volt jelen. Mára egyre több online adatbázisból tájékozódhatunk. Az Irodalomtudományi Intézet bibliográfiai portálja megbízható forrásanyagával, hiteles, szakértő gyűjtéseivel az oktatást és a kutatást egyaránt segíti.


A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete számos internetes kiadvánnyal támogatja az oktatást és a kutatást. Ezek mind ingyenesen hozzáférhetők, így a járvány miatt kialakult különleges helyzetben is a tanulás és a tanítás, illetve a kutatómunka hasznos segédeszközei lehetnek. Közéjük tartozik A magyar irodalomtörténet bibliográfiája néven elérhető adatbázis.

A közel fél évszázada kezdődött vállalkozás eredményei 2014 óta az interneten is hozzáférhetők: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája című tízkötetes sorozat nyomtatott kiadványai szöveges réteggel ellátott PDF-fájlokként kereshető és tölthetők le, a kötetek egy része (jelenleg a második és a harmadik) pedig már adatbázisba rendezve is elérhető. A PDF-formátumban letölthető tíz kötetet cikkünk végén soroljuk fel.

bbl1

Az adatbázis a szépirodalmi alkotásokról, az irodalomtudomány (szaktudományi és társtudományi) jelenségeiről született tudományos és egyéb írások bibliográfiai adatait tartalmazza. Megtalálhatók benne az elemző és értelmező, illetve kritikai írások, valamint az esszéisztikus vagy publicisztikai bemutató, ismertető jellegű cikkek is – így tehát bármilyen kutatómunka alapja és kezdete lehet.

A portál olyan tematikus adatkollekciók elérését teszi lehetővé, amelyeknek köszönhetően a felhasználó egyrészt időt és energiát takaríthat meg, másrészt „hitelesített” adatokhoz jut, hiszen minden adat megbízható – és gyakran nehezen hozzáférhető –, ellenőrzött forrásból származik.

A 2013 után keletkezett anyagot az Irodalomtudományi Intézet Bibliográfiai Osztálya (a bibliográfiai szaktudományi adatbázis-osztály) munkatársai gyűjtik és teszik közzé.

A sorozat és az adatgyűjtés

A nyomtatásban megjelent bibliográfiasorozat első nyolc kötetében az 1970-ig gyűjtött adatok találhatók meg, a 9. és 10. kötet pedig az 1991–2000 közötti időszakot fedi le. Az 1971–1990 közötti irodalomtörténeti szakirodalmat az Országos Széchényi Könyvtár bibliográfiai összeállításai tartalmazzák.

Az Irodalomtudományi Intézet Bibliográfia Osztályán 2013-ban saját fejlesztésű digitális adatgyűjtés kezdődött egy nyilvános internetes irodalomtudományi bibliográfiai portál számára, amely a 10. bibliográfiai kötet utáni korszak adatait összesíti.

A munka a 2013-ra vonatkozó éves irodalomtörténeti és magyar vonatkozású elméleti szakirodalom összegyűjtésével indult, 2017-ben pedig megkezdődött a szak- és tanulmánykötetek anyagának gyűjtése is. A bibliográfuscsoport széles körben gyűjti az irodalomtudomány adatait: közel 500 folyóirat, valamint a megjelent monográfiák, tanulmánykötetek, elméleti és egyéb kiadványok anyagát tekintik át. Minden tételt szakrendbe sorolnak, és eligazító szakmai annotációval látnak el; ezek az online felületen kereshetők. A gyűjtés alapját képező újság- és folyóiratlista összeállítása során rendkívüli figyelmet fordítanak az idegen nyelvű és a társdiszciplínák felé nyitó orgánumokra, illetve a regionális periodikák és folyóiratok bevonására is.

iti04.30 kotetek

Bibliográfiai tanácsadás

Az Irodalomtudományi Intézet Bibliográfia Osztályának munkatársai örömmel segítenek az érdeklődőknek a bibliográfiai adatbázis használatát, keresési és letöltési lehetőségeit illetően. A felsőoktatásban oktatók és tanulók, valamint a kutatók számára bibliográfiakészítő és hivatkozáskezelő szoftverek használatában is ingyenes tanácsadást biztosítanak.

A magyar irodalomtörténet bibliográfiája adatbázis használatáról részletesen az intézet honlapján elérhető Bibliográfiai útmutató és a bibliográfiában való keresés módjáról készített tájékoztató ad áttekintést.

A magyar irodalomtörténet bibliográfiája kötetei:

Császtvay Tünde és Maróthy Szilvia


 

Csasztvay kep

Császtvay Tünde a BTK Irodalomtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a Bibliográfia Osztály vezetője. Kutatási területe a 19. század második felének eszme-, társadalom-, sajtó-,  irodalom- és művelődéstörténete. Az Irodalomtörténeti Közlemények és a Magyar Könyvszemle szerkesztőbizottsági tagja, a Somogy szerkesztője. Docens, címzetes egyetemi tanár.

Legfontosabb publikációi:

Reviczky  Gyula összes verse, 1–2. köt. (Kritikai kiadás), kiadta, jegyzetelte, a  bevezető tanulmányt írta: Császtvay Tünde, Budapest, Argumentum Kiadó – Országos  Széchényi Könyvtár, 2007.

Mindennapi regények – Regényes mindennapok: A századforduló égi és földi angyalai, 1–2. köt., összeállította, kiadta, jegyzetelte, a bevezetőt írta: Császtvay Tünde, Budapest: 2010. (Budapesti Negyed 2010. őszi-téli szám)

ERŐ TÉR ERŐ: Monográfia és tanulmányok, Budapest: Ráció Kiadó, 2017.

További publikációi hozzáférhetők az MTMT-ben.


 

marothy

Maróthy Szilvia a BTK Irodalomtudományi Intézetének fiatal kutatója. Kutatási területe a reneszánsz és barokk irodalom, valamint a számítógépes filológia. A Digitális Bölcsészet folyóirat felelős szerkesztője. A Helikon folyóirat hamarosan megjelenő Számítógépes irodalomtudomány c. különszámának szerkesztője.

Legfontosabb publikációi:

„A nyílt és a zárt tudományról”. In Kulturális iparágak, kánonok és filterbuborékok, szerkesztette Bárány Tibor, Hermann Veronika és Hamp Gábor. Budapest: Typotex, 2020.

„Tudományos szövegkiadások a hálózaton: Áttekintés”. Irodalomtörténeti Közlemények 122, 5 (2018): 617–633.

„Börtönben koholt versek, versekben koholt börtön: Koháry István költészetéről”. In Tévhit, szerkesztette Markó Anita, Virág Csilla és Vrabély Márk, 9–27. Fiatalok Konferenciája 2017. Budapest: Reciti, 2018.

További publikációi hozzáférhetők az MTMT-ben.