+36 1 224 6700    titkarsag@btk.mta.hu

WP 20160728 10 39 16 ProA 2016. június 7-i választásokat követően 2016. június 14-én megalakult a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont új Közalkalmazotti Tanácsa (KT). A héttagú testület alakuló ülésén elnökké Juhász Katalint (MTA BTK NI) választotta. A választáson 301 fő, a jogosultak 68,6%-a adta le szavazatát. A tanácsba bekerült jelöltek: Bolya Mátyás (MTA BTK ZTI), Darázsy Beatrix (MTA BTK RI), Hajdu Péter (MTA BTK ITI), Juhász Katalin (MTA BTK NI), Pócs Dániel (MTA BTK MTI), Recskó Richárd (MTA BTK GH) és Skorka Renáta (MTA BTK TTI). A KT tagjai az alakuló ülésen egyhangúan döntöttek arról, hogy az érdekképviselet és részvételi jogok kiegyensúlyozott gyakorlása érdekében Kovács Gábort, a FI póttagként bekerült jelöltjét is a KT tanácskozási jogú tagjaként vonják be a munkába.

A közalkalmazottakat a Kjt.-ben és az Mt.-ben foglalt rendelkezések szerint részvételi jog illeti meg a kutatóközpont vezetésében, melyet a demokratikusan választott közalkalmazotti tanács révén gyakorolhatnak. A KT együttdöntési joggal rendelkezik a jóléti célú pénzeszközök elosztásával kapcsolatban. Véleményezési joga van a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések és szabályzatok tervezetét illetően. Legalább félévente tájékoztatást kell kapnia a gazdasági helyzetet érintő kérdésekről, a munkabérek változásáról, a bérkifizetéssel összefüggő likviditásról, a foglalkoztatás általános és speciális szabályairól, a munkafeltételek jellemzőiről, valamint a munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók számáról és munkakörük megnevezéséről. Konzultációs joga értelmében a kötelezően előírtakon felül is jogosult tájékoztatást kérni és az ok megjelölésével tárgyalást kezdeményezni a fenti ügyekben, amelyet a munkáltató nem utasíthat el. Az új KT 2016. július 28-án újabb ülést tartott, amelynek keretében máris számos – a BTK valamennyi alkalmazottját érintő kérdéssel (költözés, új SZMSZ készítése, előléptetések, munkakörülmények, iskoláztatási támogatás, stb.) foglalkozott. Ezekről a hamarosan elinduló – a BTK honlapjáról elérhető – weboldalon folyamatosan tájékoztatják majd a munkatársakat.

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6700

E-mail

titkarsag@btk.mta.hu