+36 1 224 6700    titkarsag@btk.mta.hu

Hörcher Ferenc A Political Philosophy. Prudence, Moderation and Tradition című könyvének bemutatója: Fókuszban a gyakorlati bölcsesség

Hörcher FerencA Political Philosophy. Prudence, Moderation and Tradition című könyvét 2020. február 19-én, 17 órakor mutatták be az NKE-n. A kötetről Robert Grant (Prof. emeritus, Glasgow-i Egyetem) és Ryszard Legutko (Professzor, Jagelló Egyetem, Krakkó) beszélgetett.

A könyvbemutató házigazdája John O’Sullivan, a Danube Institute elnöke, a beszélgetésen maga a szerző is jelen volt.

A könyvbemutatóról és a beszélgetésről részletes összefoglaló az NKE honlapján jelent meg. A Zavodnyik Blanka beszámolója kiemeli, hogy „Hörcher Ferenc művének célja, hogy átfogó, filozófiai megalapozottságú képet adjon a politikai konzervativizmusról, és az igazságosság helyett a gyakorlati bölcsességre helyezze a hangsúlyt a politikai gondolkodásban. A szerző feltételezése szerint az óvatos körültekintéssel sok olyan politikai hiba, sőt bűn is elkerülhető, ami a túlságosan is „racionalista” (vagyis az emberek hétköznapi életviszonyait felforgató) politizálás következménye.”

1 conservatism and the christian tradition 2Fotó: Szilágyi Dénes/NKE

Ullmann Tamás előadása

A Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt Ullmann Tamás (ELTE) A nyelv az evolúció idejében című intézeti előadására.

Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4, B.7.16. (Trapéz terem)
Időpont: 2020. március 3. (kedd), 14. óra

Kommentátor: Varga Péter András (BTK FI)

Az előadás absztraktja:

Az előadás a nyelvet nem egyszerűen történeti időben vizsgálja, hanem a nyelvvel kapcsolatban még értelmes legtágabb időléptéken, az evolúció idejében. A nyelv keletkezésével és fejlődésével kapcsolatban mindmáig tisztázatlan kérdések sokasága merül fel, Chomsky például egyenesen úgy véli, hogy egyelőre a nyelv eredetére vonatkozó kérdést nem lehet feltenni. Ennek ellenére számos olyan jelentős kísérlet született, amely a nyelv evolúcióját próbálja felvázolni. Ezek közül csak kettőt mutatnék be, Bickerton és Donald elméletét. Mindkettő abból indul ki, hogy a nyelv szoros kapcsolatban áll az elsődleges és másodlagos reprezentációs rendszerek működésével, vagyis a nyelv és az elme reprezentációs mechanizmusának mikéntjét egyszerre kellene megértenünk. Ebben a megközelítésben a szintaxis problémája különleges és megvilágító szerepet tölt be. A szerzők állítása az, hogy a kifejlett nyelvhasználatot megelőzően feltehetően volt valamiféle előnyelv, aminek a nyomai az elme jelenlegi architektonikájában is fellelhetők. A két elmélet arra is példa, hogy különféle tudományok empirikus eredményeit hogyan lehet egy átfogó elméletté összeállítani.

perspectives on scienceTuboly Ádám Tamás tanulmánya a Perspectives on Science-ben

"Knowledge Missemination: L. Susan Stebbing, C.E.M. Joad, and Philipp Frank on the Philosophy of the Physicists" címmel jelent meg Tuboly Ádám Tamás tanulmánya a Perspectives on Science legújabb számában. A cikk a huszadik század 20-as és 30-as éveiben megjelent fizikusok idealista filozófiai interpretációjára adott kritikai reakciókat elemzi és ezek kapcsán kínál egy narratívát a tudásdisszemináció sikertelenségéről.

Szabó Gábor MTA doktora címre benyújtott értekezésének nyilvános vitája

szabo gabor

Szabó Gábor, a Filozófiai Intézet igazgatója MTA doktora címre benyújtott „Causality, Locality, and Probability in Quantum Theory” című értekezésének 2020. március 5-én 14.15 órakor, a Humán Tudományok Kutatóháza Nagy Előadótermében (1097 Bp., IX., Tóth K. u. 4.) lesz a nyilvános vitája.

Az értekezés opponensei:

  • Geszti Tamás, a fizikai tudomány doktora
  • Németi István, a matematikai tudomány doktora
  • Máté András, a filozófiai tudomány kandidátusa

Az értekezés megtekinthető az MTA Könyvtárában (Bp. V., Arany J. u. 1.), valamint az MTA honlapján. A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen is, a hozzászólást aláírásával vállalva észrevételt tehet.

Szent Istvan AkademiaTurgonyi Zoltán székfoglaló előadása a Szent István Tudományos Akadémián

A Filozófiai Intézetének tudományos főmunkatársát, Turgonyi Zoltánt tagjai közé választotta az 1915-ben alakult Szent István Tudományos Akadémia. Turgonyi Zoltán 2020. március 2-án tartja meg "Az elszabadult aranyszabály. A kölcsönösség elve Szent Ágostontól a liberalizmusig" című székfoglaló előadását.

Álláspályázat tudományos munkatársi munkakör betöltésére

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet tudományos munkatárs munkakör betöltésére. A részletek itt olvashatóak.

Álláspályázat félállású tudományos főmunkatársi munkakör betöltésére

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet félállású tudományos főmunkatárs munkakör betöltésére. A részletek itt olvashatóak.

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6700

E-mail

titkarsag@btk.mta.hu