+36 1 224 6700    titkarsag@btk.mta.hu

IdentityKutatóközpontunk főigazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományit Intézet igazgatója, Fodor Pál és az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos tanácsadója, Ács Pál szerkesztésében, Identity and Culture in Ottoman Hungary címmel többszerzős kötet jelent meg Berlinben, a Klaus Schwarz Verlag gondozásában. A könyv a hódoltság történetéről és kultúrájáról szóló tanulmányok gyűjteménye, amely kiegyensúlyozott és reális képet nyújt a hódoltságbeli népek egymás mellett éléséről és egymásra utaltságáról.

A nyugat-európai történelmi közfelfogás leginkább csak a két egymásnak feszülő nagyhatalom, a Német-római Császárság és az Oszmán Birodalom közötti ütközőzónaként ismeri a hódoltságot: várháborúk, ostromok, végvári küzdelmek és véres csaták színhelyeként. Ezúttal azonban nem a hódoltság hadtörténelme, hanem folyton változó társadalma és kulturális élete kerül fókuszba. A tanulmányok sokféle módszerrel, több nézőpontból közelítik meg tárgyukat, de közös bennük az, hogy fokozott figyelmet szentelnek a hódoltságban kialakuló bonyolult társadalmi és kulturális identitásformáknak. Nagy súlyt helyez a könyv a hódoltság kori egyének és közösségek többszörös identitására. Ezeket a jelenségeket ma már lehetetlen lenne a „török−magyar” küzdelmek 19. századi sztereotípiáival jellemezni. A multidiszciplináris kötet tanulmányai három nagy témakörbe sorolhatók: a történelmi, irodalmi és művészettörténeti megközelítések egymás módszereit és következtetéseit is szem előtt tartva igyekeznek sokszínűen ábrázolni a hódoltság kultúráját. A könyv egyszersmind jó példája az MTA BTK különböző kutatóintézetei közötti szoros együttműködésnek: a tanulmányok szerzői jelentős részben intézetünk, a Történettudományi, az Irodalomtudományi és a Művészettörténeti Intézet munkatársai közül kerültek ki. A könyv a Magyar Nemzeti Bank támogatásával jelent meg, és első eredménye egy hosszabb távra tervezett együttműködésnek.

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6700

E-mail

titkarsag@btk.mta.hu