+36 1 224 6700    titkarsag@btk.mta.hu

Arany Tan Művtört véglegesAz Arany János születésének 200. évfordulóján, 2017. március 2-án indult hivatalos emlékév keretében kutatóink részvételével tanulmánykötet jelent meg az Universitas Kiadó gondozásában „Hazám tudósi könyvet nagy nevének!” Arany János pályájának művelődéstörténeti olvasatai címmel. A kiadvány kutatóközpontunk és az Országos Széchényi Könyvtár együttműködése jóvoltából jelenhetett meg. A kötetet az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa, Cieger András szerkesztette, és mások mellett az MTA BTK intézeti hálózatának hat munkatársa írt tanulmányt erre az ünnepi alkalomra. A kötet tartalomjegyzéke és előszava itt olvasható.

A szerzők vizsgálat alá veszik Arany János pályájának fordulópontjait, az  életmű megértése szempontjából fontos élethelyzeteit, valamint áttekintik egyes alkotásainak művelődéstörténeti összefüggéseit. A művelődéstörténeti kutatásokra jellemző sokszínű megközelítés érvényesítése és változatos források bevonása volt az alkotóközösség célja. A kötet reprezentativitását jelzi, hogy az irodalomtörténészek mellett a néprajz, a jogtörténet, a történettudomány, a színháztörténet, a zenetudomány és a nyelvészet művelői is vállalták benne a részvételt. Hamarosan napvilágot lát Korompay H. János, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos tanácsadója, osztályvezetője, szerkesztésében a kötet párdarabja is, amely Arany János irodalmi munkásságát európai összefüggésekben elemzi „Óhajtom a classicus írók tanulmányát”. Arany János és az európai irodalom címmel.

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6700

E-mail

titkarsag@btk.mta.hu