Hírek a Régészeti Intézetből

2012 második felében a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet több komoly eredményt ért el, az alábbiakban ezek egy részéről adunk tájékoztatást. Augusztus folyamán jelent meg Dani János és Horváth Tünde kötete az Archaeolingua gondozásában Őskori kurgánok a Magyar Alföldön. A Gödörsíros (Jamnaja) entitás magyarországi kutatása az elmúlt 30 év során. Áttekintés és revízió címmel. A kutatás a Magyar és az Orosz Tudományos Akadémia közötti TéT-pályázatok, NKA- és Bolyai-pályázati támogatással valósult meg, 2004 és 2009 között. Témája röviden: A késő rézkorban az orosz steppe felől érkező, a Kárpát-medencében idegen, bevándorló népcsoportok minél pontosabb időrendi, földrajzi és kulturális azonosítása a Kr. e. 3300 és 2300 közötti időszakban.

Októberben vált elérhetővé Horváth Tünde szerkesztésében a Balatonőszöd–Temetői dűlő őskori településrészei című elektronikus kiadvány, amely a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Repozitóriumában érhető el itt. A monográfia a Régészeti Intézet 2001 és 2002 között az M7-es autópálya régészeti feltárásai során a nyomvonal egyik lelőhelyén, Balatonőszöd-Temetői dűlőben végzett középső, késő rézkori és kora bronzkori településrészletek feldolgozása, amelyet az OTKA F67577 és PD73590 számú pályázatai támogattak.

A régészettudomány egyik legjelentősebb folyóiratában, az Antiquity 2012. évi decemberi számában jelent meg  az intézet kutatóinak közreműködésével készült tanulmány az alábbi címmel: Immigration and transhumance in the Early Bronze Age Carpathian Basin: the occupants of a kurgan. A tanulmány több magyarországi és európai intézmény kutatójával együtt egy őskori kurgán sír temetkezéseit vizsgálta korszerű természettudományos módszerek segítségével.

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) honlapján pedig itt adott hírt az intézet 2012. november 27-i rendezvényéről (A Kr. e. 2. évezred kutatásának újabb eredményei Magyarországon), illetve egy korábbi kutatásról készült beszámoló is nemrég vált elérhetővé (Kulcsár Gabriella: A Dél-Dunántúl kora bronzkori története).