Czagány Zsuzsa, Hites Sándor Balázs és Horváth Gergely Krisztián a "Lendület" ez évi nyertesei között

"Lendület" program 2019. évi nyertesei közül hárman is kutatóközpontunk munkatársai. Czagány Zsuzsa, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet osztályvezetője, tudományos titkára, tudományos főmunkatársa kutatócsoportja a középkori Magyarország teljes területét átfogva tárja föl a gyűjteményekben lappangó 11–16. századi kottás szertartáskönyvek fragmentumait. Az eredményeket adatbázisba foglalják, és korszerű digitális eszközökkel online megjelenítik. A Hites Sándor Balázs, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet osztályvezetője, tudományos főmunkatársa által vezetett kutatócsoport a 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtanát kutatja. A kutatás a magyar nemzeti irodalom 19. századi kezdeteire fókuszál, mégis segíthet arra a jelenkori kérdésre válaszokat találni, hogy miként lehet ma fenntartani és működtetni a nemzeti kultúrát a globalizálódó világ egyre nemzetközibbé váló kulturális piacain. A Horváth Gergely Krisztián, az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatárs vezetette kutatócsoportja arra vállalkozik, hogy Magyarország vonatkozásában feltárja mindazon eddig nem vizsgált tényezőket, amelyek az elmúlt 250 év során – az úrbérrendezés megindulásától a jelenig – a paraszti, illetve vidéki létformák ellenében hatottak. Kollégáinknak ezúton is gratulálunk! További részletek itt olvashatóak.