Magyar–orosz kutatócsoport alakult a határjelenségek feltárására

Az Oroszországi Alapkutatási Alap (RFFI) kétoldalú, nemzetközi kutatócsoportok számára meghirdetett programján négy magyar intézmény (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Tudományos Akadémia, Budapesti Gazdasági Egyettem, Szegedi Tudományegyetem) négy irodalomtörténész kutatója, köztük Kalavszky Zsófia, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet tudományos munkatársa hároméves tudományos pályázatot nyertorosz kollégákkal együtt. 

The Border Zone Paradigm: Russia and Hungary, Borderland and Crossroads in Cultures between East and West  (Россия и Венгрия на перекрестке культур Востока и Запада: проблемы пограничья/Határjelenségek. Oroszország és Magyarország kelet és nyugat vonzásában, határok és keresztutak) című projekt célkitűzése, hogy összehasonlító elemzésekkel feltárja a folytonos kelet-nyugat-párbeszéd legfontosabb és legjellemzőbb formáit, megvizsgálja ezt a kapcsolatot a legkülönbözőbb kulturális határhelyzetekben, valamint a kultúra alkotta hibrid szövegekben, azaz olyan irodalmi művekben, képzőművészeti alkotásokban és filmekben, amelyekben a határhelyzeti lét és a hibrid formák az identitás problémájáig hatnak és hatolnak. További részletek itt olvashatóak.