Tüskés Gábor előadása a Berni Egyetemen

germanistik startseiteA Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközont Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi OsztályánakTüskés Gábor egyetemi tanár 2017. november 15-én 10:00 órai kezdettel a Berni Egyetem Germanisztikai IntézetébenLuthers Reformation und die Wirkungen auf die deutsche Literatur című előadássorozat keretében Erzählliteratur und Reformation: Schwerpunkte und Perspektiven einer interdisziplinären Forschungsdiskussion címmel előadást tart.

Az előadás áttekinti az utóbbi évtizedek e témával kapcsolatos irodalomtörténeti, történeti-folklorisztikai, retorikai és narratológiai eredményeit, felvet terminológiai kérdéseket, téziseket fogalmaz meg, és keresi a kutatás jövőbeli lehetőségeit. Az előadás fő célja elősegíteni a nemzeti filológiák, az összehasonlító irodalomtudomány, a történeti elbeszéléskutatás és a reformációkutatás módszeres együttműködését és ösztönözni a közép-kelet-európai irodalmi régiók új kutatási eredményeinek nagyobb mértékű integrációját az európai vizsgálatokba.