Elhunyt Ádám Magda

ÁM2Őszinte megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 92. évében elhunyt Ádám Magda, intézetünk régi, megbecsült munkatársa, a magyar történetírás nemzetközileg is elismert jelentős képviselője. Ádám Magda tudományos életpályáját a két világháború közötti nemzetközi kapcsolatok történetének szentelte. Kulcsfontosságú szerepet vállalt a trianoni békeszerződés okainak feltárásában, a párizsi nemzetközi rend kialakulásának tisztázásában. Kutatásait a kisantant és Magyarország kapcsolatainak, Németország, Franciaország és Anglia közép-európai politikájának szentelte.

Ádám Magda munkássága fontos szerepet játszott a Horthy-korszak külpolitikájának ideológiamentes, reális alapokon nyugvó átértékelésében. Kimutatta, hogy Magyarország sorsa a két világháború között végső soron a hatalmi politika függvénye volt. Ugyanakkor rámutatott a regionális együttműködés fontosságára. Munkásságának fontos mondandója, hogy térségünk kis országainak az együttműködését a fenyegető nagyhatalmi érdekek ellen nem csak es talán nem is elsősorban a magyar revizionizmus, hanem a szomszédos államok sokszor irracionális magyarellenessége gátolta.

Ádám Magda mindig is hangoztatta, hogy térségünk kisállamai csak az együttműködés révén képviselhetik sikeresen érdekeiket a nemzetközi politikában. Ennek előfeltétele pedig az ellentétek kölcsönösen elfogadható megoldása, ideértve a nemzeti kisebbségek – amelynek élete során ő is sokáig tagja volt – jogainak tiszteletben tartása. Ádám Magda halála a Magyar történettudomány pótolhatatlan vesztésege.