KV A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének tudományos főmunkatársa, Kiss Viktória a Kárpát-medence nyugati részén élt népcsoport, a mészbetétes kerámia kultúrája kutatásának új eredményeit mutatja be az angol nyelvű kötetben. A középső bronzkori (Kr. e. 2000–1600/1500) népet jellegzetes, mészberakással díszített kerámiájáról nevezte el a régészettudomány. A könyv szerzője a Délnyugat-Szlovákiától Északnyugat-Horvátországig elterjedt kultúra emlékanyagának teljes szakirodalmát áttekintve a közép- és dél-dunántúli leletek feldolgozását végezte el. A monográfia az MTA BTK Régészeti Intézet könyvsorozata, a Varia Archaeologica Hungarica 27. köteteként jelent meg, az Archaeolingua Kiadó gondozásában, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok támogatásával.

ITI kapu20092012. október 16-án, délután 16.00 órakor a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Tanácstermében (Budapest XI. Ménesi út 11–13., I. emelet) kerül sor Bíró Ferenc: A nemzethalál árnya a 18–19. század fordulójának magyar irodalmában (Egy megjelenés előtt álló kötet margójára) című előadására a XVIII. Századi Osztály vitaüléseinek keretében. Ugyanezen a napon délután 17 órakor az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Illyés Gyula Archívuma Tanácstermében (Budapest, VI. Teréz krt. 13. I. em.) könyvbemutatót tartanak.

Bővebben ...