Papp J - Blaschke-ikonA Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézete, az Argumentum Kiadó és a Magyar Nemzeti Galéria könyvbemutatót rendez 2012. október 30-án 16.00 órakor a Magyar Nemzeti Galéria B épületének földszinti előadótermében (Budavári Palota, Szent György tér 2.). Papp Júlia, a Művészettörténeti Intézet tudományos munkatársa Könyv és kép a 19. század elején. Blaschke János (1770–1833) illusztrációinak katalógusa című kötetét Galavics Géza, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja mutatja be. Az esemény meghívója itt látható.

Lajtha 01062012. október 12-én került sor a Lajtha László hagyatékáról szóló letéti szerződés ünnepélyes aláírására a szerződő felek között. A letéti szerződés előzménye a 2001. május 11-én kelt letéti szerződés volt Lajtha Ildikó és a Hagyományok Háza között. Az új letéti szerződés szerint a Lajtha-hagyaték kezelésével és gondozásával kapcsolatos feladatokat az abban közreműködő intézmények feladatkörüknek megfelelően választják szét. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet feladata az eredeti kéziratok, dokumentumok kezelése, feldolgozása, kutathatóvá tétele, a Hagyományok Házáé pedig a hagyaték nála maradó folklór részének és az MTA BTK Zenetudományi Intézetnél letétbe kerülő eredeti kéziratokról készült digitalizált másolatok kezelése, feldolgozása, az érdeklődő közönség számára szolgáltatás nyújtása.

Bővebben ...

KV A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének tudományos főmunkatársa, Kiss Viktória a Kárpát-medence nyugati részén élt népcsoport, a mészbetétes kerámia kultúrája kutatásának új eredményeit mutatja be az angol nyelvű kötetben. A középső bronzkori (Kr. e. 2000–1600/1500) népet jellegzetes, mészberakással díszített kerámiájáról nevezte el a régészettudomány. A könyv szerzője a Délnyugat-Szlovákiától Északnyugat-Horvátországig elterjedt kultúra emlékanyagának teljes szakirodalmát áttekintve a közép- és dél-dunántúli leletek feldolgozását végezte el. A monográfia az MTA BTK Régészeti Intézet könyvsorozata, a Varia Archaeologica Hungarica 27. köteteként jelent meg, az Archaeolingua Kiadó gondozásában, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok támogatásával.