nemzetisegekA Magyar Királyság népei az Osztrák–Magyar Monarchia (1867–1918) idején: történelem, irodalom, kultúra címmel háromnapos tudományos konferenciát szervez az Olaszországi Egyetemközti Hungarológiai és Közép-Kelet-Európa Kutatási Központ (CISUECO), a Római Magyar Akadémia és a ROMA TRE Egyetem Politikatudományi Intézete együttműködésével Rómában 2013. január 30. és február 1. között. A jelentős nemzetközi (olaszon és magyaron kívül romániai és szerbiai) kutatógárda közreműködésével szervezett tudományos konferencia célja a Monarchia fennállásának fél évszázada alatt a Magyar Királyság állami keretében együtt élő népek történelmének, irodalmának, legtágabb értelemben vett kultúrájának (nyelvészet, filozófia, képzőművészet, építészet, divattörténet, földrajz, publicisztika stb.) mélyreható bemutatása és elemzése.

Bővebben ...

fejerdyA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara 2013. január 30. és február 1. között rendezi a teológiai tanárok konferenciáját. A tanárok továbbképzését célzó rendezvény idén a II. Vatikáni Zsinat 50. évfordulójához kapcsolódóan az egyetemes zsinat tanításával, dokumentumainak teológiai elemzésével foglalkozik. A II. Vatikáni Zsinat: Isten ajándéka az Egyház és a világ számára című nemzetközi teológiai tanácskozás történeti bevezető előadását Fejérdy András, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet Kora újkori témacsoportjának tudományos munkatársa, a Római Magyar Akadémia tudományos titkára tartja, Magyar főpásztorok a II. Vatikáni Zsinaton címmel. A rendezvény programja itt tekinthető meg.

2013. január 29-én 16.00 órai kezdettel kerül sor a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Tanácstermében (Bp., 1118 Ménesi út 11–13.) Fórizs Gergely Szerdahely György Aestheticájának koncepciója című előadására az MTA BTK ITI XVIII. Századi Osztálya szervezésében. Egy nappal később, 2013. január 30-án ugyancsak 16.00 órai kezdettel ugyanazon a helyszínen Monok István tart előadást A Luther- és a Melanchton-kiadások elterjedtsége a kora újkori Magyarországon – tanulságokkal címmel, a szervező az MTA BTK ITI Reneszánsz Osztálya.

2013 01 22 BTK 2827 2013 01 22 BTK 2832 2013. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján tartották meg a Magyar Tudományos Akadémia budavári Kongresszusi Termében a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont (összintézeti értekezletét). A 2012. évi eredmények értékelése, illetve a 2013. évi tervek ismertetése után első ízben került sor az újonnan alapított Főigazgatói Elismerés ünnepélyes átadására. 

Bővebben ...

MONIKA2013. január 29-én (kedden) 14.00 órai kezdettel a Collegium Artium keretében kerül sor Perenyei Monika, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet tudományos munkatársa a Művészettörténeti hagyomány és kutatói fotóhasználatok című előadására. A rendezvény helyszíne: MTA BTK Művészettörténeti Intézet Tanácsterme (Bp., 1014 Országház utca 30.).