oslo-rtl 088Jeszenszky Géza, Magyarország norvégiai nagykövete meghívására előadást tartott Oslóban, a magyar nagykövetségen 2013. február 1-jén Stark Tamás történész, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa Magyar kényszermunkások a Szovjetunióban, 1943–1956 címmel. A korabeli híradók és fényképek vetítésével kísért előadás egyben a 2. magyar hadsereg 70 évvel ezelőtt a Don folyónál elszenvedett vereségére is emlékezett.

Hasznaltcikk kulturak borito 2012 A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézete kiadásában megjelent Használtcikk-kultúrák. Ideológiák, gyakorlatok és értelmezői közösségek című kötet tanulmányai a használt cikkekhez való viszony változó kulturális és társadalmi mintáit, illetve belső dinamikáját mutatják be néhány közép-európai példa segítségével. Az olyan folyamatok elemzésén keresztül, mint a (re)szakralizálás, a kommodifikáció, a presztízsfogyasztás vagy a recycling art-termékek előállítása, a szerzők amellett érvelnek, hogy a használtcikk-kultúrák antropológiai és szociológiai vizsgálata nemcsak a tárgyak világába enged betekintést, hanem hozzájárul a szubjektumok egymáshoz és önmagukhoz való viszonyának – identitásoknak, társadalmi és gazdasági különbségeknek stb. – a mélyebb megértéséhez is. A kötet nyomtatott formában megvásárolható az MTA BTK Néprajztudományi Intézetében vagy letölthető az intézeti honlap tudástárából.

MagyarArionDorombborkepszinesA Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet hálózati könyvkiadója, a reciti hármas könyvbemutatót rendez 2013. február 6-án du. 16.00 órai kezdettel. Helyszín: Próféta Galéria (Budapest, XI. ker. Szent Gellért tér 3.).
A három frissen megjelent könyv: Magyar Arión. Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről; Szívből jövő emlékezet. Tanulmányok Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok című írásáról; Doromb. Közköltészeti tanulmányok, 1. A rendezvény meghívója itt tekinthető meg.

Régi hagyományt követve a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetében ebben az évben is megtartották az éves tudományos beszámolót. A 2013. január 24-én megrendezett, egész napos összejövetelen az intézet kutatói ismertették tudományos tevékenységüket, beszámoltak a futó nagyobb projektekről és egyéni munkáikról. Bemutatták megjelent írásaikat és elkészült kézirataikat, felvázolták jövőbeni terveiket. Sikeresen szerepeltek a fiatal kutatók, akik közül többen elkészítették, néhányan pedig már meg is védték PhD-disszertációjukat. A rendezvény vendége volt Fodor Pál, az MTA BTK főigazgatója és Szentpéteri József, az MTA BTK tudományos titkára.