MagyarArionDorombborkepszinesA Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet hálózati könyvkiadója, a reciti hármas könyvbemutatót rendez 2013. február 6-án du. 16.00 órai kezdettel. Helyszín: Próféta Galéria (Budapest, XI. ker. Szent Gellért tér 3.).
A három frissen megjelent könyv: Magyar Arión. Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről; Szívből jövő emlékezet. Tanulmányok Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok című írásáról; Doromb. Közköltészeti tanulmányok, 1. A rendezvény meghívója itt tekinthető meg.

Régi hagyományt követve a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetében ebben az évben is megtartották az éves tudományos beszámolót. A 2013. január 24-én megrendezett, egész napos összejövetelen az intézet kutatói ismertették tudományos tevékenységüket, beszámoltak a futó nagyobb projektekről és egyéni munkáikról. Bemutatták megjelent írásaikat és elkészült kézirataikat, felvázolták jövőbeni terveiket. Sikeresen szerepeltek a fiatal kutatók, akik közül többen elkészítették, néhányan pedig már meg is védték PhD-disszertációjukat. A rendezvény vendége volt Fodor Pál, az MTA BTK főigazgatója és Szentpéteri József, az MTA BTK tudományos titkára.

nemzetisegekA Magyar Királyság népei az Osztrák–Magyar Monarchia (1867–1918) idején: történelem, irodalom, kultúra címmel háromnapos tudományos konferenciát szervez az Olaszországi Egyetemközti Hungarológiai és Közép-Kelet-Európa Kutatási Központ (CISUECO), a Római Magyar Akadémia és a ROMA TRE Egyetem Politikatudományi Intézete együttműködésével Rómában 2013. január 30. és február 1. között. A jelentős nemzetközi (olaszon és magyaron kívül romániai és szerbiai) kutatógárda közreműködésével szervezett tudományos konferencia célja a Monarchia fennállásának fél évszázada alatt a Magyar Királyság állami keretében együtt élő népek történelmének, irodalmának, legtágabb értelemben vett kultúrájának (nyelvészet, filozófia, képzőművészet, építészet, divattörténet, földrajz, publicisztika stb.) mélyreható bemutatása és elemzése.

Bővebben ...

fejerdyA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara 2013. január 30. és február 1. között rendezi a teológiai tanárok konferenciáját. A tanárok továbbképzését célzó rendezvény idén a II. Vatikáni Zsinat 50. évfordulójához kapcsolódóan az egyetemes zsinat tanításával, dokumentumainak teológiai elemzésével foglalkozik. A II. Vatikáni Zsinat: Isten ajándéka az Egyház és a világ számára című nemzetközi teológiai tanácskozás történeti bevezető előadását Fejérdy András, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet Kora újkori témacsoportjának tudományos munkatársa, a Római Magyar Akadémia tudományos titkára tartja, Magyar főpásztorok a II. Vatikáni Zsinaton címmel. A rendezvény programja itt tekinthető meg.