KuK tKuk szHörcher Ferenc eszmetörténész, esztéta, aki 2013. január 1-jétől látja el a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének igazgatói teendőit, néhány blogot is hozott magával a BTK-ba. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora volt diákjaival és pázmányos oktatókkal együttműködve két kulturális honlapcsaládot működtet. A Kultúra és Kritika (KuK) kuka PPKE Esztétika Tanszékének tantermen kívüli szemináriumaként jött létre. A honlapon művészeti kritikák, filozófiai és esztétikai művekről írt recenziók olvashatók. A honlapon legutóbb Orosz István A követ és a fáraó, illetve Nyíri Kristóf Kép és idő című könyvéről szóló kritikák jelentek meg. A KuK egy blogot és kétMos Maiorum logo Facebook oldalt is üzemeltet: utóbbiak itt, illetve itt érhetőek el. Ezeken hetente szintén több ezer olvasót tudnak elérni. Ugyancsak pázmányos és volt pázmányos hallgatókkal indult a Mos Maiorum blog is, amely az összehasonlító politikai kultúra kérdéseivel foglalkozik. Ennek az oldalnak is van egy Facebook felülete. Mind a KuK, mind a Mos Maiorum cikkei olvashatók időnként olyan hírportálokon is, mint az Index és a Mandiner. Ezáltal a kulturális hírek és recenziók a legszélesebb olvasórétegekhez is eljuthatnak.

2012 második felében a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet több komoly eredményt ért el, az alábbiakban ezek egy részéről adunk tájékoztatást. Augusztus folyamán jelent meg Dani János és Horváth Tünde kötete az Archaeolingua gondozásában Őskori kurgánok a Magyar Alföldön. A Gödörsíros (Jamnaja) entitás magyarországi kutatása az elmúlt 30 év során. Áttekintés és revízió címmel. A kutatás a Magyar és az Orosz Tudományos Akadémia közötti TéT-pályázatok, NKA- és Bolyai-pályázati támogatással valósult meg, 2004 és 2009 között. Témája röviden: A késő rézkorban az orosz steppe felől érkező, a Kárpát-medencében idegen, bevándorló népcsoportok minél pontosabb időrendi, földrajzi és kulturális azonosítása a Kr. e. 3300 és 2300 közötti időszakban.

Bővebben ...

Hörcher Ferenc FI2013. január 3-án Fodor Pál, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója intézeti körben bemutatta az MTA BTK Filozófiai Intézet új igazgatóját, Hörcher Ferencet. Az új igazgató pályázati úton nyerte el kinevezését, amely három évre szól, 2013. január 1-jétől. A kinevezésről a Magyar Tudományos Akadémia elnökének, Pálinkás Józsefnek a jóváhagyásával Fodor Pál főigazgató döntött. Az új igazgató bemutatásán részt vett Boros János egyetemi tanár, az MTA BTK Filozófiai Intézetének előző igazgatója is, akivel előtte az átadás-átvétel kérdéséről egyeztetett az új igazgató. Hörcher Ferenc egyetemi tanár, az MTA doktora eddig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Filozófiai Intézetét és Esztétika Tanszékét vezette, ott továbbra is fog órákat tartani, de vezetői megbízatásairól február 1-jei hatállyal lemond, és csak heti egy nap fog tanítani Piliscsabán. Hörcher Ferenc egyetemi honlapja itt, akadémiai honlapja itt, intézetvezetői pályázata pedig itt tekinthető meg.

Együttműködési megállapodást írtak alá az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI) és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont (MTA BTK) vezetői 2012. december 19-én, Budapesten. A dokumentum alapján az állami tulajdonú társaság öt éven át évi egymillió forinttal járul hozzá a régészeti ásatások jövő nyárra tervezett újraindításához a Solt város melletti Tételhegyen. A felek távlati célja egy nemzeti emlékhely létrehozása a kiemelkedő jelentőségű történeti helyszínen. A megállapodás részletei itt és itt olvashatóak.