Lajtha2013. február 16-án az ötven éve elhunyt Lajtha Lászlóra emlékezik a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, amely a zeneszerző tiszteletére a Hagyományok Házával és a 20–21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoporttal konferenciát rendez de. 11.00 órától. Helyszín: MTA BTK Zenetudományi Intézet (Bp., 1014 Táncsics Mihály utca 7.). Ezt megelőzően kerül sor 10.00 órától a Lajtha-emlékszoba és -kiállítás megnyitójára, amelyet Hammerstein Judit, kultúrpolitikáért felelős államtitkár tart meg. Lajtha László hagyatékáról a letéti szerződést a család és a BTK képviselői 2012. október 12-én írták alá. A rendezvény meghívója itt tekinthető meg.

Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke arról az örömteli döntéséről tájékoztatta Fodor Pált, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatóját, hogy a 2012. szeptember 24-én az INFRA 2013 MTA infrastrukturális fejlesztés céljából meghirdetett pályázati felhívásra benyújtott Hungarian Cultural Heritage – The Film, Sound and Picture Databases and Archives for Humanities, Period I (témavezető: Fügedi János) pályázatot a felkért szakértői zsűri 2013. január 16-i javaslata alapján 105 943 000 forint támogatásban részesítette. Ez a támogatás az első nagyobb lépést jelenti az MTA BTK tervezett adatbankjának kialakítása felé, amelyről nemrég tartottak Megőrzés – kutatás – megosztás címmel az MTA BTK Zenetudományi Intézetben egy összintézeti ülésszakot. További részletek itt olvashatóak az MTA honlapján.

oslo-rtl 088Jeszenszky Géza, Magyarország norvégiai nagykövete meghívására előadást tartott Oslóban, a magyar nagykövetségen 2013. február 1-jén Stark Tamás történész, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa Magyar kényszermunkások a Szovjetunióban, 1943–1956 címmel. A korabeli híradók és fényképek vetítésével kísért előadás egyben a 2. magyar hadsereg 70 évvel ezelőtt a Don folyónál elszenvedett vereségére is emlékezett.

Hasznaltcikk kulturak borito 2012 A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézete kiadásában megjelent Használtcikk-kultúrák. Ideológiák, gyakorlatok és értelmezői közösségek című kötet tanulmányai a használt cikkekhez való viszony változó kulturális és társadalmi mintáit, illetve belső dinamikáját mutatják be néhány közép-európai példa segítségével. Az olyan folyamatok elemzésén keresztül, mint a (re)szakralizálás, a kommodifikáció, a presztízsfogyasztás vagy a recycling art-termékek előállítása, a szerzők amellett érvelnek, hogy a használtcikk-kultúrák antropológiai és szociológiai vizsgálata nemcsak a tárgyak világába enged betekintést, hanem hozzájárul a szubjektumok egymáshoz és önmagukhoz való viszonyának – identitásoknak, társadalmi és gazdasági különbségeknek stb. – a mélyebb megértéséhez is. A kötet nyomtatott formában megvásárolható az MTA BTK Néprajztudományi Intézetében vagy letölthető az intézeti honlap tudástárából.

MagyarArionDorombborkepszinesA Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet hálózati könyvkiadója, a reciti hármas könyvbemutatót rendez 2013. február 6-án du. 16.00 órai kezdettel. Helyszín: Próféta Galéria (Budapest, XI. ker. Szent Gellért tér 3.).
A három frissen megjelent könyv: Magyar Arión. Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről; Szívből jövő emlékezet. Tanulmányok Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok című írásáról; Doromb. Közköltészeti tanulmányok, 1. A rendezvény meghívója itt tekinthető meg.