2019. július 2-án megszavazták a képviselők A kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról című indítványt. A döntés eredményeként a Magyar Tudományos Akadémiáról leválasztják a kutatóhálózatát. A képviselők 131 igen szavazattal, 53 nem ellenében és három tartózkodás mellett fogadták el az innovációért és technológiáért felelős miniszter előterjesztését. A magyar tudományos közösség ugyanakkor egyértelművé tette, hogy elutasítja a kormánynak az MTA-t érintő törvényjavaslatát. A tervezett intézményi és finanszírozási struktúra ugyanis ellentétes a kutatásfinanszírozás európai elveivel, és veszélyezteti a tudományos szabadságot. További részletek itt olvashatóak.

"Lendület" program 2019. évi nyertesei közül hárman is kutatóközpontunk munkatársai. Czagány Zsuzsa, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet osztályvezetője, tudományos titkára, tudományos főmunkatársa kutatócsoportja a középkori Magyarország teljes területét átfogva tárja föl a gyűjteményekben lappangó 11–16. századi kottás szertartáskönyvek fragmentumait. Az eredményeket adatbázisba foglalják, és korszerű digitális eszközökkel online megjelenítik. A Hites Sándor Balázs, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet osztályvezetője, tudományos főmunkatársa által vezetett kutatócsoport a 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtanát kutatja. A kutatás a magyar nemzeti irodalom 19. századi kezdeteire fókuszál, mégis segíthet arra a jelenkori kérdésre válaszokat találni, hogy miként lehet ma fenntartani és működtetni a nemzeti kultúrát a globalizálódó világ egyre nemzetközibbé váló kulturális piacain. A Horváth Gergely Krisztián, az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatárs vezetette kutatócsoportja arra vállalkozik, hogy Magyarország vonatkozásában feltárja mindazon eddig nem vizsgált tényezőket, amelyek az elmúlt 250 év során – az úrbérrendezés megindulásától a jelenig – a paraszti, illetve vidéki létformák ellenében hatottak. Kollégáinknak ezúton is gratulálunk! További részletek itt olvashatóak.

deBeze500 2A Theodor de Bèze francia humanista, költő és reformátor pontosan 500 évvel ezelőtt, 1519. június 24-én született. Hatása az európai és a magyar reformációra sokrétű és meghatározó. Az MTA BTK „Lendület” Hosszú reformáció Kelet-Európában (1500–1800)Kutatócsoport azzal tiszteleg emléke előtt, hogy az évforduló napján közzéteszi de Bèze Kálvin-életrajzának Calvinus János élete című, eddig ismeretlen magyar fordítását. A szövegkiadás letölthető itt. További részletek pedig itt olvashatóak.