"Lendület" program 2019. évi nyertesei közül hárman is kutatóközpontunk munkatársai. Czagány Zsuzsa, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet osztályvezetője, tudományos titkára, tudományos főmunkatársa kutatócsoportja a középkori Magyarország teljes területét átfogva tárja föl a gyűjteményekben lappangó 11–16. századi kottás szertartáskönyvek fragmentumait. Az eredményeket adatbázisba foglalják, és korszerű digitális eszközökkel online megjelenítik. A Hites Sándor Balázs, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet osztályvezetője, tudományos főmunkatársa által vezetett kutatócsoport a 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtanát kutatja. A kutatás a magyar nemzeti irodalom 19. századi kezdeteire fókuszál, mégis segíthet arra a jelenkori kérdésre válaszokat találni, hogy miként lehet ma fenntartani és működtetni a nemzeti kultúrát a globalizálódó világ egyre nemzetközibbé váló kulturális piacain. A Horváth Gergely Krisztián, az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatárs vezetette kutatócsoportja arra vállalkozik, hogy Magyarország vonatkozásában feltárja mindazon eddig nem vizsgált tényezőket, amelyek az elmúlt 250 év során – az úrbérrendezés megindulásától a jelenig – a paraszti, illetve vidéki létformák ellenében hatottak. Kollégáinknak ezúton is gratulálunk! További részletek itt olvashatóak.

deBeze500 2A Theodor de Bèze francia humanista, költő és reformátor pontosan 500 évvel ezelőtt, 1519. június 24-én született. Hatása az európai és a magyar reformációra sokrétű és meghatározó. Az MTA BTK „Lendület” Hosszú reformáció Kelet-Európában (1500–1800)Kutatócsoport azzal tiszteleg emléke előtt, hogy az évforduló napján közzéteszi de Bèze Kálvin-életrajzának Calvinus János élete című, eddig ismeretlen magyar fordítását. A szövegkiadás letölthető itt. További részletek pedig itt olvashatóak.

KvarA Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet és az Erdélyi Múzeum-Egyesület közötti együttműködés keretében 2019. május 31-én és június 1-jén az MTA BTK TTI igazgatója, Molnár Antal, az MTA BTK Művészettörténeti Intézet igazgatója, Mikó Árpád és az MTA BTK TTI tudományos munkatársa, Jakó Klára Kolozsváron jártak. Az esemény képgalériája itt tekinthető meg.

Bővebben ...