Szabályzatok

MTA BTK Alapító okirat

MTA BTK Módosító okirat

MTA BTK 2013 belső ellenőrzési terv és módosítása
MTA BTK Korábbi alapító okirat
MTA BTK Belföldi és külföldi kiküldetési szabályzat
MTA BTK Belső ellenőrzési kézikönyv
MTA BTK Belső ellenőrzési kézikönyv mellékletek
MTA BTK Belső Kontrollrendszer
MTA BTK Belső kontrollrendszer melléklet költségvetési gazd. nyomv.
MTA BTK Bélyegzőhasználat szabályzata
MTA BTK Bizonylati rend
MTA BTK Felesleges vagyontárgyak értékesítésének szabályzata
MTA BTK Eszközök és források értékelési szabályzata
MTA BTK Gazdálkodási szabályzat
MTA BTK Gazdálkodási szabályzat 1. sz melléklet
MTA BTK Gazdálkodási szabályzat melléklete - aláírók
MTA BTK Gazdálkodási szabályzata
MTA BTK Házirend
MTA BTK Helyiségek és berendezések használata
MTA BTK Informatikai és adatvédelmi szabályzat
MTA BTK Iratkezelési szabályzat melléklet
MTA BTK Iratkezelési szabályzat törzsszöveg
MTA BTK Közbeszerzési szabályzat
MTA BTK Közbeszerzési szabályzat hatálybaléptető oldal és melléklet
MTA BTK közérdekű adatokra vonatkozó eljárásrend
MTA BTK Leltározási szabályzata
MTA BTK Minősítési Szabályzat
MTA BTK Önköltségszámítási szabályzata
MTA BTK Pénzkezelési szabályzat
MTA BTK Pénzkezelési szabályzat melléklete
MTA BTK Pénzkezelési szabályzata
MTA BTK Reprezentációs szabályzat
MTA BTK Számlarend.pdf
MTA BTK Számlatükör
MTA BTK Számviteli politika
MTA BTK Szellemitulajdon-kezelési szabályzat
MTA BTK Szerződéskötési szabályzat
MTA BTK SZMSZ 1. rész
MTA BTK SZMSZ 2. rész
MTA BTK SZMSZ - mellékletek
MTA BTK Telefonhasználati szabályzat
Tűzvédelmi Szabályzat 2012. 04. 01.

MTA BTK Közbeszerzési szabályzat

Értékelési szabályzat
Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés rendjének szabályzata
Minősítési szabályzat
A tudományos-szakmai tevékenység ellenőrzésének nyomvonala

Könyvtárhasználati Szabályzat

MTA BTK Számviteli politika_2015
MTA BTK Számviteli politika_2014
MTA BTK Munkavédelmi szabályzat
MTA BTK Leltározási szabályzat
MTA BTK Közbeszerzési szabályzat_1. sz. módosítás
MTA BTK Eszközök és források értékelési szabályzata
MTA BTK Belső kontrollrendszer
MTA BTK Belső ellenőrzési kézikönyv

MTA BTK Gazdálkodási szabályzat
MTA BTK Számlarend
MTA BTK Önköltségszámítási szabályzat

MTA BTK Pénzkezelési szabályzat

MTA BTK Kiadvány-kezelési ügyrend

Főigazgatói utasítás az MTA BTK tulajdonában lévő gépkocsik üzemanyag-felhasználásának elszámolásához