Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének (a továbbiakban: MTA BTK ITI) 19. Századi Osztálya 2015. május 19-én Hagyományfrissítés című konferenciasorozatának ötödik rendezvényét bonyolította le. A Vörösmarty Mihály Szózat című verséről rendezett konferencia létrejöttét az MTA BTK ITI, valamint a Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon (K 108670) OTKA-kutatócsoport támogatta.

Bővebben...

2015. január 27-én 16.00 órai kezdettel kerül sor a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóköpont Filozófiai Intézet szervezésében Sara Lagi Georg Jellinek, a liberal political thinker between the Habsburg Empire and Germany (1885–1898) című előadására. Az előadás helyszíne: Bp. 1014 Országház u. 30., II. emelet, Tanácsterem. Az előadás az MTA BTK Történettudományi Intézet Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon OTKA-kutatócsoport (K 108670) támogatásával kerül megrendezésre. További részletek itt olvashatóak.

A bölcsészettudományok abban a formában, ahogyan mi ismerjük és műveljük őket – azaz a tudományosság modern kritériumai szerint – a felvilágosodás után, a 19. század elején jöttek létre. Ekkor zajlott le a szakterületek elkülönítése, a vizsgálandó anyag meghatározása, a szakmai szabályok rögzítése, ekkor alakult ki a szakmai intézményrendszer.

Bővebben...

kerenyi2014. november 25-én az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében zajlott le A nemzeti kultúra intézményei és használati módjai a 19. században című konferencia, amelyet a szervezők – az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete és a Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon OTKA-kutatócsoport (K 108670) – a kiváló irodalom- és színháztörténész, Kerényi Ferenc (1944–2008) születésének 70. évfordulójára való emlékezésnek szántak.

Bővebben...

Művtud2014. december 2-án (kedden) kerül sor A nemzet szolgálatában. A magyarországi 19. századi ókor- és koraközépkor-kutatás nézőpontjai című konferenciára A művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon OTKA-kutatócsoport (K 108670) szervezésében. Helyszín: a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet Tanácsterme (Bp. 1014 Úri u. 53., II. em. 224.). A meghívó itt tekinthető meg.