AranyA Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon OTKA-kutatócsoport (K 108670) támogatásával megjelent a Hagyományfrissítés című sorozat harmadik kötete Paraizs Júlia szerkesztésében. A 2011-ben indult sorozat legújabb kötetének címe „Eszedbe jussak”: Tanulmányok Arany János Hamlet-fordításáról. A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet könyv- és konferenciasorozata (sorozatszerkesztő: Fórizs Gergely) a klasszikus magyar irodalom tárgyköréből olyan írásműveket tárgyal, amelyek közvetve vagy közvetett módon a mai napig meghatározzák önértelmezésünket. A könyvet az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézet tartalomszolgáltató portálja, a reciti jelentette meg. A kö­te­t a reciti hon­lap­já­ról szabadon le­tölt­hető itt.

Bővebben...

Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon OTKA-kutatócsoport tagjaként Hites Sándor (Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet) tartott előadást az Európai Összehasonlító Irodalomtörténeti Társaság (European Network of Comparative Literary Studies) kongresszusán, amelyre 2015. augusztus 24. és 28. között került sor a Dublin City University és a National University of Ireland (Galway) rendezésében. A konferencia programja itt érhető el.

Bővebben...

gyani varga borito borito1A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont kiadásában megjelent a Magyar Történelmi Emlékek  Értekezések. Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből című sorozatunk első kötete. Címe: Tény és fikció – Tudomány és művészet a nemzetépítés bűvkörében a 19. századi Magyarországon. A könyvet Lajtai Mátyás és Varga Bálint szerkesztette. A tartalom itt tekinthető meg. A kötet Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon OTKA-kutatócsoport (K 108670) 2014. június 10-i konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változatát foglalja magába.

Bővebben...

SAM 6381A Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon OTKA-kutatócsoport két évnyi működésének eredményét immár nemzetközi színtéren is bemutatta. A Magyar Tudományos Akadémiával régi együttműködést fenntartó Jyväskylä-i Egyetem adott helyet a Discovering and Imagining the Nation: Sciences and Arts in the Service of Nation-Building c. 1830–1914 című konferenciának 2015. június 11–12-én.

Bővebben...

JyvDiscovering and Imagining the Nation: Sciences and Arts in the Service of Nation-Building c. 1830–1914 címmel kerül sor 2015. június 11–12. között a Jyväskyläi Egyetemen a Finnish-Hungarian Research Seminar soron következő rendezvényére. Kutatóközpontunkat Bollók Ádám (Régészeti Intézet), Gyáni Gábor (Történettudományi Intézet), Mikos Éva (Néprajztudományi Intézet), Papp Gábor György (Művészettörténeti Intézet), Török Zsuzsa (Irodalomtudományi Intézet) és Varga Bálint (Történettudományi Intézet) képviselik előadóként. A konferencián a Művészetek és a tudomány a 19. századi Magyarországon OTKA-kutatócsoport eredményeinek nemzetközi bemutatására kerül sor. A program itt látható.