Cieger Varga borito1Kutatóközpontunk kiadásában megjelent a Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések – Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből című sorozatunk hatodik darabja. Címe: Tudomány és művészet a magyar nemzetépítés szolgálatában – Szöveggyűjtemény. A könyvet Cieger András tudományos főmunkatárs és Varga Bálint tudományos munkatárs szerkesztették.

Bővebben...

Salz2017. szeptember 13. és 15. között került sor Salzburgban a Dual Statehood in Modern Europe. The Austro–Hungarian Compromise of 1867 in comparative perspective című konferenciára. A konferencia célja az volt, hogy a kiegyezéssel létrejövő Osztrák–Magyar Monarchiát Európa más kettős szerkezetű államaival összehasonlításban vizsgálja. A konferencia előadói Ausztria–Magyarország mellett a brit–ír, a norvég–svéd, az orosz–finn, a portugál–brazil és a lengyel–litván uniók történetát járták körül. A Nemzettadat-kutatás Multidiszciplináris Kutatócsoport munkatársai közül Cieger András az osztrák–magyar jogrendszerről, Varga Bálint pedig Ausztria–Magyarország reprezentációs politikájáról tartott előadást. A részletes program itt olvasható.

SzekelyM borito page 001A XXIV. Budapesti Könyvfesztiválra jelent meg Kutatócsoportunk művészettörténész tagjának, Székely Miklósnak a monográfiája Nemzet, ipar, művészet. A kolozsvári I. Ferenc József Iparmúzeum (1887–1918) címmel, amely kutatócsoportunk keretében végzett munkájának eredményeit foglalja össze. A kötet e sajátos feladatú és gyűjtőkörű erdélyi múzeum modernizációs szerepét vizsgálja. 
Bővebben...