KV A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének tudományos főmunkatársa, Kiss Viktória a Kárpát-medence nyugati részén élt népcsoport, a mészbetétes kerámia kultúrája kutatásának új eredményeit mutatja be az angol nyelvű kötetben. A középső bronzkori (Kr. e. 2000–1600/1500) népet jellegzetes, mészberakással díszített kerámiájáról nevezte el a régészettudomány. A könyv szerzője a Délnyugat-Szlovákiától Északnyugat-Horvátországig elterjedt kultúra emlékanyagának teljes szakirodalmát áttekintve a közép- és dél-dunántúli leletek feldolgozását végezte el. A monográfia az MTA BTK Régészeti Intézet könyvsorozata, a Varia Archaeologica Hungarica 27. köteteként jelent meg, az Archaeolingua Kiadó gondozásában, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok támogatásával.

BE A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének tudományos főmunkatársa, Bánffy Eszter 2012. október 4-én Ember és környezete. Balkáni bevándorlók és helyi gyűjtögetők nyomában – a dunántúli élelemtermelés kialakulása a Kr. e. 6. évezredben címmel tartotta meg habilitációs előadását a Szegedi Tudományegyetem Földtani és Őslénytani Tanszékén.

ITI kapu20092012. október 16-án, délután 16.00 órakor a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Tanácstermében (Budapest XI. Ménesi út 11–13., I. emelet) kerül sor Bíró Ferenc: A nemzethalál árnya a 18–19. század fordulójának magyar irodalmában (Egy megjelenés előtt álló kötet margójára) című előadására a XVIII. Századi Osztály vitaüléseinek keretében. Ugyanezen a napon délután 17 órakor az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Illyés Gyula Archívuma Tanácstermében (Budapest, VI. Teréz krt. 13. I. em.) könyvbemutatót tartanak.

Bővebben...

QuaesturaA Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének fiatal kutatója, Bollók Ádám PhD-disszertációjának nyilvános vitájára 2012. október 15-én, 14.30 órakor kerül sor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Quaestura épületének Konferenciatermében (2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.). A disszertáció címe: Ornamentika a 10. századi Kárpát-medencében. Formatörténeti tanulmányok a honfoglalás kori díszítőművészethez. A disszertáció megtekinthető a Doktori és Habilitációs Irodában (Quaestura I. em. 103.). A nyilvános vitában valamennyi jelenlevő részt vehet és előzetesen is észrevételt tehet.