A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti Osztálya 2018. január 30–31-én rendezi meg harmadik narratológiai konferenciáját A LEÍRÁS címmel. A 2016-ban tartott első konferencián az irodalomelmélet, narratológia, szövegértelmezés általános kérdései kerültek a középpontba. A második konferencia 2017-ben a klasszikus narratológia–posztklasszikus avagy posztstrukturális narratológia mibenlétét, viszonyát és sajátos problémáit vizsgálta. A program itt érhető el, további részletek itt olvashatóak.

ILBPolgári öntudat, városfejlesztés és önkormányzati modellek Magyarországon és Európában. A közepes és kisebb városok példája I. Interdiszciplináris konferencia az MTA BTK Filozófiai Intézete, a BME Urbanisztika Tanszék, és Balatonfüred Önkormányzata, valamint a Tempevölgy szerkesztősége szervezésében

Bővebben...

alsonyek plakett01A kétévente megrendezésre kerülő Shanghai Archaeology Forumán a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet Alsónyék-projektjét a világ tíz legjobb kutatási programja közé választották a Field Discovery kategóriában. A Kr. e. 6–5. évezredben folyamatosan lakott újkőkori lelőhely komplex régészeti feldolgozása 2009 óta folyik a Régészeti Intézet Ősrégészeti témacsoportja tagjainak aktív összefogásával, széles hazai és nemzetközi együttműködésben, 2013 óta a Német Régészeti Intézet Römisch-Germanische Kommission részvételével.

Bővebben...