P1090138b2017. szeptember 15-én 10:00 és 21:00 óra között, 2017. szeptember 17-én (a Kulturális Örökség Napján) pedig 10:00 és 14:00 óra között látogatható lesz a Magyar Tudományos Akadémia székházának első emeletén egy összefüggő, reprezentatív teremsor: a díszterem, a bizottsági termek (elnöki tanácsterem és képes terem) és az egykori hetiülések terme (valamint a Kisfaludy Társaság egyik hajdani szobája is) – a Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjteményeként funkcionálva.

Bővebben...

FelvilagosultAufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa címmel nemzetközi tudományos konferenciára kerül sor 2017. október 11–15-én. A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományit Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi Osztálya által rendezett tanácskozás célja, hogy új forrásfeltárásokat és módszeres alapkutatásokat ösztönözzön, lehetőséget teremtsen a felvilágosult társaságok irodalmi és tudományos tevékenységével, eszmei törekvéseivel kapcsolatos eredmények összekapcsolására, és az eddiginél pontosabban meghatározza a közép-kelet-európai régió szerepét a társasági mozgalom európai történetében. A program itt olvasható.
Bővebben...

KopA Modern Filozófiatörténet és az Ismeretelmélet kutatócsoportok közös programjának keretében megjelent a L’Harmattan kiadónál a Laki János és Székely László által szerkesztett A kopernikuszi fordulat fél évezred távlatában című tanulmánygyűjtemény. A természettudósok, tudománytörténészek és filozófusok gyümölcsöző együttműködéséből keletkezett kötet hiánypótló a Kopernikusszal foglalkozó magyar irodalomban.

Bővebben...

Arany Tan Művtört véglegesAz Arany János születésének 200. évfordulóján, 2017. március 2-án indult hivatalos emlékév keretében kutatóink részvételével tanulmánykötet jelent meg az Universitas Kiadó gondozásában „Hazám tudósi könyvet nagy nevének!” Arany János pályájának művelődéstörténeti olvasatai címmel. A kiadvány kutatóközpontunk és az Országos Széchényi Könyvtár együttműködése jóvoltából jelenhetett meg. A kötetet az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa, Cieger András szerkesztette, és mások mellett az MTA BTK intézeti hálózatának hat munkatársa írt tanulmányt erre az ünnepi alkalomra. A kötet tartalomjegyzéke és előszava itt olvasható.

Bővebben...