ErdodyEdit dijAz Erdődy Edit-díjat a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalmi Osztály közössége az Erdődy és Szabics családdal ítéli oda évente. A 2018. évi díjazott Zsadányi Edit lett „Bazsali, rezeda meg kisasszonycipő” című könyvéért. Az átadásra 2018. február 6-án (kedden) 14:00 órakor kerül sor az MTA BTK ITI I. emeleti tanácstermében (Bp. 1118 Ménesi út 11–13.). További részletek itt olvashatóak.

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti Osztálya 2018. január 30–31-én rendezi meg harmadik narratológiai konferenciáját A LEÍRÁS címmel. A 2016-ban tartott első konferencián az irodalomelmélet, narratológia, szövegértelmezés általános kérdései kerültek a középpontba. A második konferencia 2017-ben a klasszikus narratológia–posztklasszikus avagy posztstrukturális narratológia mibenlétét, viszonyát és sajátos problémáit vizsgálta. A program itt érhető el, további részletek itt olvashatóak.

ILBPolgári öntudat, városfejlesztés és önkormányzati modellek Magyarországon és Európában. A közepes és kisebb városok példája I. Interdiszciplináris konferencia az MTA BTK Filozófiai Intézete, a BME Urbanisztika Tanszék, és Balatonfüred Önkormányzata, valamint a Tempevölgy szerkesztősége szervezésében

Bővebben...