IdentityKutatóközpontunk főigazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományit Intézet igazgatója, Fodor Pál és az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos tanácsadója, Ács Pál szerkesztésében, Identity and Culture in Ottoman Hungary címmel többszerzős kötet jelent meg Berlinben, a Klaus Schwarz Verlag gondozásában. A könyv a hódoltság történetéről és kultúrájáról szóló tanulmányok gyűjteménye, amely kiegyensúlyozott és reális képet nyújt a hódoltságbeli népek egymás mellett éléséről és egymásra utaltságáról.

Bővebben...

P1090138b2017. szeptember 15-én 10:00 és 21:00 óra között, 2017. szeptember 17-én (a Kulturális Örökség Napján) pedig 10:00 és 14:00 óra között látogatható lesz a Magyar Tudományos Akadémia székházának első emeletén egy összefüggő, reprezentatív teremsor: a díszterem, a bizottsági termek (elnöki tanácsterem és képes terem) és az egykori hetiülések terme (valamint a Kisfaludy Társaság egyik hajdani szobája is) – a Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjteményeként funkcionálva.

Bővebben...

FelvilagosultAufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa címmel nemzetközi tudományos konferenciára kerül sor 2017. október 11–15-én. A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományit Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi Osztálya által rendezett tanácskozás célja, hogy új forrásfeltárásokat és módszeres alapkutatásokat ösztönözzön, lehetőséget teremtsen a felvilágosult társaságok irodalmi és tudományos tevékenységével, eszmei törekvéseivel kapcsolatos eredmények összekapcsolására, és az eddiginél pontosabban meghatározza a közép-kelet-európai régió szerepét a társasági mozgalom európai történetében. A program itt olvasható.
Bővebben...

KopA Modern Filozófiatörténet és az Ismeretelmélet kutatócsoportok közös programjának keretében megjelent a L’Harmattan kiadónál a Laki János és Székely László által szerkesztett A kopernikuszi fordulat fél évezred távlatában című tanulmánygyűjtemény. A természettudósok, tudománytörténészek és filozófusok gyümölcsöző együttműködéséből keletkezett kötet hiánypótló a Kopernikusszal foglalkozó magyar irodalomban.

Bővebben...

Arany Tan Művtört véglegesAz Arany János születésének 200. évfordulóján, 2017. március 2-án indult hivatalos emlékév keretében kutatóink részvételével tanulmánykötet jelent meg az Universitas Kiadó gondozásában „Hazám tudósi könyvet nagy nevének!” Arany János pályájának művelődéstörténeti olvasatai címmel. A kiadvány kutatóközpontunk és az Országos Széchényi Könyvtár együttműködése jóvoltából jelenhetett meg. A kötetet az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa, Cieger András szerkesztette, és mások mellett az MTA BTK intézeti hálózatának hat munkatársa írt tanulmányt erre az ünnepi alkalomra. A kötet tartalomjegyzéke és előszava itt olvasható.

Bővebben...